06 - 0000 0000 contact opnemen met psychologen boxmeer
info@psycholoog-boxmeer.nl e-mail boxmeer psycholoog
Straat 1, Boxmeer psycholoog Purpervlinder Boxmeer
psycholoog Boxmeer

Hulp bij angsten en paniek bij Psycholoog Boxmeer

Net als bij depressie wordt bij angstklachten vaak een verstoorde balans gezien tussen activiteit in de linker en de rechter hersenhelft. Daar waar de linker hersenhelft in gezonde personen over het algemeen iets actiever is dan de rechter, is bij mensen met angstklachten de rechter hersenhelft vaak dominant. Veel snelle activiteit in met name de voorste delen van de rechter hersenhelft leidt niet zelden tot piekergedachten en negatieve gevoelens als angst.

Met neurofeedback en/of brainwave entrainment wordt deze onnodige overactiviteit afgeremd waardoor angstklachten af zullen nemen of zelfs geheel zullen verdwijnen. In sommige gevallen zal in eerste instantie voor een andere vormen van biofeedback, bijvoorbeeld myofeedback (feedback op spieractiviteit) of hartcoherentietraining (feedback op hartritme), gekozen worden omdat dit mogelijk sneller tot merkbaar resultaat zal leiden.

Voor meer informatie over de behandeling van angsten of voor een gratis oriënterend gesprek, verzoek ik je om vrijblijvend contact met mij op te nemen.
 
Op korte termijn terecht
Geen verwijzing nodig
Vergoedingen mogelijk
Afspraak op korte termijn
ťn in avond of weekend

Heb je nog vragen?
psycholoog Boxmeer contact
Ik ben aangesloten bij:
Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg NFG Logo Psycholoog
Deel mijn website: