06 - 0000 0000 contact opnemen met psychologen boxmeer
info@psycholoog-boxmeer.nl e-mail boxmeer psycholoog
Straat 1, Boxmeer psycholoog Purpervlinder Boxmeer
psycholoog Boxmeer

Oorsuizen / tinnitus - Psycholoog Boxmeer

Bij een groot deel van de mensen met tinnitus is overmatig lawaai de oorzaak. Door lawaai raakt het slakkenhuis van het oor beschadigd en neemt het gehoor af. Hierdoor krijgt het brein als het ware een onderbroken stroom aan informatie aangeboden. De hersenen proberen deze onderbrekingen zelf in te vullen en gebruiken hiervoor informatie die reeds opgeslagen ligt in het brein. Enerzijds wordt er extra aandacht gegeven aan hetgeen gehoord wordt en anderzijds wordt het geheugen aangesproken om hiaten op te vullen. Het resultaat van dit aanvullingsproces en de mentale overactiviteit die ontstaat, is tinnitus. Vanuit dit perspectief is tinnitus dus een direct resultaat van overactiviteit in de gehoorgebieden van het brein en indirect van het gehoorverlies zelf. Neurofeeback kan bij tinnitus ingezet worden om deze overactiviteit in de hersenen te verminderen. Wanneer de overactiviteit vermindert, zullen de klachten naar verwachting afnemen. 
Met een specifiek programma van brainwave entrainment worden in de praktijk regelmatig relatief goede resultaten behaald, al blijft tinnitus een grillig iets.

 
Op korte termijn terecht
Geen verwijzing nodig
Vergoedingen mogelijk
Afspraak op korte termijn
ťn in avond of weekend

Heb je nog vragen?
psycholoog Boxmeer contact
Ik ben aangesloten bij:
Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg NFG Logo Psycholoog
Deel mijn website: