06 - 0000 0000 contact opnemen met psychologen boxmeer
info@psycholoog-boxmeer.nl e-mail boxmeer psycholoog
Straat 1, Boxmeer psycholoog Purpervlinder Boxmeer
psycholoog Boxmeer

Neurotransmitterprofielbepaling bij Psycholoog Boxmeer

Een neurotransmitterprofielbepaling geeft inzicht in de werking van de belangrijkste neurotransmitters, de 'boodschappers' van het menselijk brein. Neurotransmitters zijn chemische stoffen die communicatie, via microstroompjes, tussen hersencellen mogelijk maken. Een voldoende balans tussen de neurotransmitters onderling is van cruciaal belang voor lichamelijke én psychische gezondheid.

Een neurotransmitterprofielbepaling bij Psycholoog Boxmeer gebeurt aan de hand van een door Braverman ontwikkelde uitgebreide vragenlijst. Achterliggende gedachte is dat bepaalde gedragingen of patronen van gevoelens en gedachten een direct verband vertonen met de werking van verschillende neurotransmitters in het brein. De vragenlijst stoelt op meer dan 50 jaar kennis uit wereldwijde observaties en experimenten van vooraanstaande neurowetenschappers.

De vragenlijst bestaat uit twee delen. Het eerste deel geeft inzicht in het type mens, de persoonlijke 'natuur'. Het tweede deel kijkt naar eventuele tekorten op neurotransmitterniveau in het nu. De vragen hebben slechts twee antwoordcategorieën, namelijk ja en nee. Er worden vier neurotransmitters gemeten, te weten dopamine, acetylcholine, GABA en serotonine.

Van diverse klachten is bekend dat ze samenhangen met een verstoorde balans op neurotransmitterniveau. Met gerichte veranderingen op het gebied van leefstijl, voeding en eventueel tijdelijk gebruik van voedingssupplementen kunnen eventuele tekorten worden aangevuld en wordt gewerkt aan het verkrijgen van een betere gezondheid en algemeen welbevinden.
 

Behandeltarief neurotransmitterprofielbepaling:

- Behandelsessie (45 minuten): 59,00 euro
Op korte termijn terecht
Geen verwijzing nodig
Vergoedingen mogelijk
Afspraak op korte termijn
ťn in avond of weekend

Heb je nog vragen?
psycholoog Boxmeer contact
Ik ben aangesloten bij:
Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg NFG Logo Psycholoog
Deel mijn website: