06 - 0000 0000 contact opnemen met psychologen boxmeer
info@psycholoog-boxmeer.nl e-mail boxmeer psycholoog
Straat 1, Boxmeer psycholoog Purpervlinder Boxmeer
psycholoog Boxmeer

Neurofeedback therapie bij Psycholoog Boxmeer

Neurofeedback is een vorm van hersentraining. Hoewel sterk in ontwikkeling, is het zeker niet nieuw. De eerste sporen die later leidden tot de huidige toepassing van neurofeedback dateren uit de zestiger jaren van de vorige eeuw. Neurofeedback gaat uit van de principes van operante conditionering, een methode waarbij gedrag gestimuleerd en geremd wordt door beloning en straf. Met neurofeedback wordt getracht hersenactiviteit te beïnvloeden. Specifieke
hersengolven worden getraind om prestaties te verbeteren en/of klachten te verminderen.

Klachtspecifieke behandeling is gebaseerd op het gegeven dat bepaalde klachten of verstoringen gepaard gaan met afwijkende hersengolven. Afwijkende golven vormen de basis voor neurofeedbacktraining. Met behulp van een paar elektroden die op de schedel aangebracht worden, meetapparatuur en bijbehorende software, worden tijdens een trainingssessie afwijkende golven rechtstreeks zichtbaar gemaakt op een beeldscherm met behulp van een animatie.

Verbetering van hersenactiviteit gaat gepaard met een goed verloop van de animatie (de ’beloning’) en verslechtering in hersenactiviteit is te zien als een minder goed verlopende animatie (de ‘straf’). Disfunctionele patronen van hersenactiviteit maken plaats voor functionele hersenactiviteit: focussen wanneer het moet en ontspannen wanneer het kan.

Neurofeedback is geheel pijnloos en niet belastend, kent geen bijwerkingen, versterkt andere behandelvormen en leidt tot blijvende verbeteringen (ook na afbouw van de training). Omdat het bij neurofeedback gaat om een leerproces zullen effecten niet direct merkbaar zijn.


Behandeltarief neurofeedback:

- Behandelsessie (45 minuten): 59,00 euro
Op korte termijn terecht
Geen verwijzing nodig
Vergoedingen mogelijk
Afspraak op korte termijn
ťn in avond of weekend

Heb je nog vragen?
psycholoog Boxmeer contact
Ik ben aangesloten bij:
Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg NFG Logo Psycholoog
Deel mijn website: