06 - 0000 0000 contact opnemen met psychologen boxmeer
info@psycholoog-boxmeer.nl e-mail boxmeer psycholoog
Straat 1, Boxmeer psycholoog Purpervlinder Boxmeer
psycholoog Boxmeer

AD(H)D & concentratieproblemen bij Psycholoog Boxmeer

Het heeft al vele verbaasde gezichten van ouders opgeleverd: 'Beste meneer/mevrouw, het is té rustig in het brein van uw kind.' AD(H)D is een van de meest onderzochte klachtpatronen voor de toepassing van neurofeedback. Beeldvormend hersenonderzoek laat zowel structurele als functionele afwijkingen zien in het AD(H)D brein (in zoverre dat we hiervan mogen spreken).

Bij het gros van de mensen met AD(H)D of concentratieproblemen wordt bovengemiddeld veel trage theta hersenactiviteit gezien. Theta activiteit komt onder andere voor tijdens dagdromen, doezelen en in fases van lichte slaap (vlak voor het wakker worden of in slaap vallen). Te veel theta activiteit overdag leidt tot concentratie- en motivatieproblemen.
Daarnaast wordt er relatief weinig snelle bèta activiteit gezien. Bèta activiteit speelt een belangrijke rol bij geestelijke inspanning, zoals gevraagd bij schoolse taken. Een tekort aan bèta activiteit leidt tot een moeizamere informatieverwerking en een onvermogen om aandacht langdurig vast te houden.
In veel gevallen wordt een verstoord aanpassingsvermogen van het brein gezien. In plaats van actiever worden de hersenen minder actief als er aandacht en concentratie gevraagd wordt.

Met name de voorste en centrale hersengebieden blijken bij mensen met AD(H)D minder goed te functioneren. De prefrontale cortex (het voorste hersengebied) is betrokken bij uitvoerende functies als concentratie en aandacht, motivatie, planning, kortetermijngeheugen en impulscontrole. Onderactiviteit in de voorste hersengebieden maakt dat de filter- en remfunctie bij mensen met AD(H)D minder goed werken. De filterfunctie zorgt ervoor dat de ene prikkel wel binnenkomt en de andere niet of minder makkelijk.
Bij mensen met AD(H)D komen alle prikkels (bijna) even sterk binnen waardoor ze ook als even belangrijk beoordeeld worden. Het geluid van iemand die verderop staat te praten is net zo belangrijk als de stem van je gesprekspartner. Het is moeilijk de aandacht vast te houden en informatieverwerking gaat moeizaam en traag. Een verminderde remfunctie leidt tot 'eerst doen, dan denken', met impulsiviteit en motorisch onrustig gedrag als gevolg.
 

De behandeling van AD(H)D bij Psycholoog Boxmeer

Psycholoog Boxmeer geeft bij de behandeling van AD(H)D doorgaans de voorkeur aan een combinatie van behandelmethodieken voor het behalen van maximaal resultaat. Het activeren van de betrokken hersengebieden vormt veelal de basis van het behandelplan.
Neurofeedback, al dan niet in combinatie met brainwave entrainment, maakt in bijna alle gevallen onderdeel uit van het behandeltraject. Uit diverse wetenschappelijke studies is inmiddels gebleken dat AD(H)D gerelateerde klachten door neurofeedback verminderen of zelfs verdwijnen, het effect van neurofeedback uiteindelijk vergelijkbaar of zelfs beter is dan behandeling met medicijnen en de effecten van neurofeedback ook na behandeling behouden blijven (in tegenstelling tot bij medicatie het geval is).

Naast neurofeedback kan er soms geadviseerd worden tijdelijk een combinatie van geselecteerde voedingssupplementen te gebruiken. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat er vaak tekorten aan bepaalde voedingsstoffen bestaat waardoor de prikkeloverdracht in de hersenen minder goed verloopt.
In voorkomende gevallen wordt er nog een online thuistraining ingezet om met name het werkgeheugen (belangrijke voorspeller voor prestaties op school) te verbeteren.
Psycholoog Boxmeer informeert je graag over de best passende behandeling of behandelcombinatie voor jou of jouw kind.
 
Op korte termijn terecht
Geen verwijzing nodig
Vergoedingen mogelijk
Afspraak op korte termijn
ťn in avond of weekend

Heb je nog vragen?
psycholoog Boxmeer contact
Ik ben aangesloten bij:
Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg NFG Logo Psycholoog
Deel mijn website: